Smyckereparation & omarbete av gammal guldring (ny sten)

 
En kund kom in med en guldring hon fått ärva av sin mamma, i vilken stenen hade lossnat och försvunnit.

När man ska göra en infattning utgår man ifrån stenen, dess exakta storlek, form och slipning. Nu för tiden finns det visserligen standardiserade mått på både stenar och ringskenor med färdiga fattningar, vilket underlättar arbetet, men förr hade man alltså alltid stenen först och sedan gjordes ringen utifrån den.

Därför är det i princip omöjligt att hitta en sten med en en storlek och slipning som passar i en redan gjord och unik infattning.

I det här fallet var det närmaste jag kunde komma, en oktagonslipad sten (avfasade hörnen). Ringens infattning är dock avsedd för en baguettslipad sten (skarpa hörnen). Kunden önskade en grön sten och förutom smaragden då som är sällsynt och kostsam, är ädelstenen Peridot ett bra alternativ. Ett magnesiumrikt silikat som bryts på flera platser runt om i världen där vulkanisk aktivitet förekommer, främsta i Arizona, USA men också till exempel på Hawaii.

Jag lyckades hitta en peridot som nästan passade... den var dock för liten både på höjden, bredden och längden. Därför tillverkade jag en liten "brygga" i botten på ringen som stenen vilar på, så att den kommer upp aningen (se skiss), samt bearbetade sargen i infattningen så att den så väl som möjligt omsluter och fixerar stenen.
Resultatet ser du ovan!