Militärbrickor från m925.se

Denna klassiska ID-bricka (i silver) som finns hos m925.se, brukas även kallas för "militärbricka"
eller "krigsbricka". (Obs! jag är pacifist!) Det var en sådan här Skatteverket fram till mitten på nittiotalet skickade ut till alla
nyfödda barn i Sverige (i stål). Tanken var att den skulle användas när man gick ut i krig.

I USA kallas brickorna "Army Tags" eller "Military dogtags" och det är obligatoriskt för soldater i fält att
bära dem. Brickornas syfte är att identifiera skadade och avlidna soldater.

 Militärbrickan består av två delar med samma information och i händelse av dödsfall bryts id-brickan i två delar. Den ena halvan skickas hem till anhöriga och den andra halvan blir kvar med kroppen.

Alternativt bärs två id-brickor, den ena på en lång kedja runt nacken och
den andra id-brickan på en kort kedja fäst vid den långa.