Detta gäller vid fakturabetalning!

Fråga: Jag försöker beställa mot faktura (Klarna), men det går inte..?

Svar:
Du måste vara 18 år för att kunna beställa mot faktura. Samt du måste ha en folkbokföringsadress. Namn, adress, husnummer, postnummer samt personnummer måste stämma överens med folkbokföringsadressen. Korrigera evt. felaktiga uppgifter och stavfel och försök igen.

Det kan också vara så att du har överskridit din kreditgräns eller har obetalda fakturor som dragit över tidsfristen. Vänligen kontakta Klarna på 08-120 120 00, eller välj annat betalsätt.

Om alla uppgifter är rätt men du ändå inte kan beställa mot faktura, prova då gärna att använda Internet Explorer (ifall du inte redan gör det) och om du försöker beställa via din mobiltelefon eller Ipad, försök på en dator istället om du har möjlighet. Alternativt välj ett annat betalsätt.

Du är också givetvis välkommen att höra av dig till magdalena@m925.se   Tfn 031-315 7979.

Kommentera här: